+420 608 448 394

apex.krejci@seznam.cz

Jaké druhy masáží nabízím

Obecně vzato ruce jsou vlastně nejstarší nástroj, kterým lidé vyjadřují druhým oporu, útěchu a povzbuzení.

Dotyk znamená komunikaci, kontakt, teplo, jistotu, že nejsme sami. Dává pocit uvědomění si vlastní existence a hodnoty.

Masáž je vlastně rozvinutá schopnost této komunikace, která umožňuje působit blahodárně na fyzickou i psychickou stránku člověka. Rovněž vědomí, že se o nás někdo stará a pečuje, posiluje kladně vztah ke své vlastní osobě.

Jsou stále přesvědčivější důkazy, že tělesné a duševní zdraví spolu úzce souvisí a současně s uvolněním těla masáž uklidňuje i mysl.

Klasické masáže jsou vhodné prakticky pro každého bez rozdílu věku, až na situace, o kterých je zmínka u každé masáže zvlášť.